Kortklubben de 52 esser

Kortklubben har fra 1987 til 2023 bestået af Ib Mouritz Hansen, Ole Lyster-Jensen, Bent Simonsen og Jesper Nygård. Desværre døde Ole den 9. oktober 2023 efter  ca. 18 måneders sygdom. Vi spillede sidste gang i september 2023 – og det var super godt at få rundet godt af sammen. Vi vidste alle, at det var sidste gang – og det var en god weekend i sommerhuset.

Helt i Oles ånd og ønske har vi fortsat kortklubben – nu med Leon K. Rasmussen som den fjerde spiller.

Vi har statistik for alle kortaftener siden den 1. januar 1987 og du kan måned for måned og år for år se resultaterne. Hvem har vundet og tabt. Der er grundige analyser i den samlede statistik med fx største tab, fleste aftener med tab i træk og meget andet. Du kan også se, hvornår vi skal spille næste gang.

Statistikken for og fra 2024 er derfor med den nye besætning, der ses her. Uden Jesper men med den helt nødvendige hest, som Kortklubben gav til ham i anledning af hans udnævnelse til ridder. Ingen ridder uden hest.

Den samlede statistik vil indtil videre alene være for den gamle kortklub til og med 2023. Når der er flere data for den nye kortklub, så kommer der et nyt statusark med samlet statistik.

Herunder kan du se den samlede statistik (frem til 2023) og indeværende år. Det er lavet som flipbooks, så de er lette at se på alle enheder, lette at zoome i – og de kan downloades, deles m.v.

Velkommen til og god fornøjelse!!

Her ser du den samlede statistik for alle årene:

Det tidligere kortskema ligger her.