Velkommen til Kortklubben de 52 esser

Vi er 4 gutter - Ib Mouritz Hansen, Ole Lyster-Jensen, Bent Simonsen og Jesper Nygård - der har spillet Whist sammen 12 gange om året siden midten af 1980'erne. Vi har statistk for alle kortaftener siden den 1. januar 1987 og du kan måned for måned og år for år se resultaterne. Hvem har vundet og tabt. Der er grundige analyser i den samlede statistik med fx største tab, fleste aftener med tab i træk og meget andet. Du kan også se, hvornår vi skal spille næste gang.

Takket være Simon har vores bagvedliggende regneark fået en megaopdatering og derfor er alle statistikkerne skiftet ud med nye med flere oplysninger og nyt layout.

Brug menuen ude til venstre for at se den samlede statistik, det enkelte år, vores kortskema eller andet.

Velkommen til og god fornøjelse


For at kunne se en række af menupunkterne skal du have Adobes Acrobat reader. Den er gratis. Og kan hentes ved at klikke her. Get Acrobat Reader

Top